Tro & kyrka

Idag talar man ofta om företagslotsar, jobblotsar osv. Men det finns en dimension till som är mycket betydelsefull och det är den själsliga delen. Vi arbetar även med själavård. Vet du någon som skulle behöva få prata om sina allra innersta svårigheter så finns vi tillhands. Eftersom jag för ett antal år sedan fungerat som präst i en kyrka, vet jag vad tystnadsplikt innebär. Vi arbetar med enskilda personer, men även med par som upplever svårigheter i sitt förhållande. Min dröm är att att kunna vara en resurs för något eller några av de duktiga idrottslag vi har i Kronoberg. Att helt enkelt fungera som "lagpräst" och finnas tillhands för dem som av någon anledning behöver någon att prata med.

Jag är med i kristeamet på ett av våra hotell i Växjö. Det ser jag som en viktig uppgift och är redo att hjälpa till och finnas till hands när behoven dyker upp.

Som en del av företagets utbud reser vi runt i olika kyrkor i landet (och även utomlands) för att predika och sjunga. Alphakurser finns även med i vår repertoar. En Alphakurs är en introduktion i kristen tro.