Broschyren för temaresan till Israel nu på hemsidan

Så har vi äntligen kunnat lägga ut broschyren även på vår hemsida. nu hittar du allt om höstens stora temaresa till Israel direkt här på hemsidan. Vill du ha en hemsänd broschyr på teamresan, så hör av dig med ett mejl eller per telefon. Vi ser fram emot denna temaresa i Israel tillsammans med Kanal 10.

2012-03-02

Andra nyheter